Trains in PANDHURNA

No Train No & Name
Run Days
Arr Time Dep Time
1 11045
DIKSHABHOOMI EXPRESS
Sunday,Thursday,Friday,Saturday
09:11 09:13
2 11046
DIKSHABHOOMI EXPRESS
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday
13:31 13:32
3 11203
Nagpur - Jaipur Exp
Thursday,Friday
13:22 13:24
4 11204
Jaipur - Nagpur Exp
Friday,Saturday
17:07 17:09
5 12159
Amravati - Jabalpur SF Exp
Daily
22:48 22:50
6 12160
Jabalpur - Amravati SF Exp
Daily
04:23 04:25
7 12296
Sanghamitra SF Express
Daily
15:53 15:55
8 18237
Bilaspur-Amritsar Chhatisgarh Exp
Daily
23:29 23:30
9 18238
Amritsar-Bilaspur Chhatisgarh Exp
Daily
01:08 01:10
10 18243
Bilaspur - Bhagat Ki Kothi Exp
Monday,Tuesday
02:53 02:55
11 18244
Bhagat Ki Kothi - Bilaspur Exp
Thursday,Saturday
02:44 02:46
12 18245
Bilaspur - Bikaner Exp
Thursday,Saturday
02:53 02:55
13 18246
Bikaner - Bilaspur Exp
Sunday,Tuesday
02:44 02:46
14 12405
Gondwana Express
Sunday,Tuesday
14:28 14:30
15 12406
Gondwana Express
Sunday,Friday
07:08 07:10
16 12409
Gondwana Exp
Monday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
14:29 14:30
17 12410
Gondwana Exp
Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Saturday
07:08 07:10
18 12511
GKP - TVC Rapti Sagar Exp
Sunday,Thursday,Friday
02:17 02:19
19 12512
TVC - GKP Rapti Sagar Exp
Sunday,Tuesday,Wednesday
18:14 18:15
20 12521
Barauni - Ernakulam Rapti Sagar SF Exp
Monday
02:16 02:19
21 12522
Ernakulam - Barauni Rapti Sagar SF Exp
Friday
18:14 18:15