Trains in ABHAIPUR

No Train No & Name
Run Days
Arr Time Dep Time
1 12254
Bhagalpur - Yasvantpur Anga SF Exp
Wednesday
14:59 15:00
2 12253
Yasvantpur - Bhagalpur Anga SF Exp
Saturday
06:28 06:29
3 12335
Bhagalpur - Lokmanyatilak SF Exp
Sunday,Tuesday,Friday
10:22 10:23
4 12336
Lokmanyatilak - Bhagalpur SF Exp
Sunday,Tuesday,Thursday
16:43 16:44
5 12349
Bhagalpur - New Delhi Weekly SF Exp
Monday
18:52 18:53
6 12350
New Delhi - Bhagalpur Weekly SF Exp
Tuesday
18:18 18:19
7 12367
Vikramshila SF Exp
Daily
13:02 13:03
8 12368
Vikramshila SF Exp
Daily
10:26 10:27